Priser

Medlemmer Nystrand Båtforening

Båtplass/div priser Pris Årskontingent
Innskudd båtplass type A Kr. 29 900,- Kr. 2 700,-
Innskudd båtplass type B Kr. 34 700,- Kr. 2 800,-
Innskudd båtplass type C Kr. 41 700,- Kr. 3 000,-
Innskudd båtplass type D Kr. 47 600.- Kr. 3 100,-
Innskudd båtplass type E Kr. 53 500,- Kr. 3 200,-
Innskudd båtplass type F Kr. 39 400,- Kr. 2 900,-
Innskudd båtplass type G Kr. 18 300,- Kr. 2 600,-
     
Årskontingent jolleplass Kr. 700,- Maks 12 fot
Utleiepris   Kr. 2 500,- + Årskontingent for plassen,-
Dugnadsgebyr Kr. 400,-  
Gebyr ved for sen innbetaling Kr. 300,-  
Opplagspris for ikke medlemmer Kr. 200,- pr. fot  
Vimpel Nystrand Båtforening Kr. 150,-