Full venteliste

Venteliste på kjøp av båtplass er nå full. Antall er maks 50. Dersom du har fått tilbud om båtplass og takker nei, fjernes du fra listen. Du beholder ikke din plassering ved ny søknad. Gebyr for venteliste er kr 500,-. Dette må betales for hver søknad.