Medlemskort for medlemmer av Nystrand Båtforening

Det har kommet flere tilbakemeldinger til styret om at det ofte kan være vanskelig å få parkering i havna. Dette gjelder spesielt i de store sommermånedene.

Selv om det tydelig står merket at nedre parkering kun skal brukes av båtforeningens egne medlemmer, ser man ofte at det også er andres biler som står der. Det kan eksempel være noen som setter ut båten på slippen, for deretter å parkere bilen på parkeringsplassen og det har siste året også blitt mye vann skutere som bruker slippen og fyller parkeringsplassen.

Styret har derfor besluttet at vi nå innfører medlemskort for alle medlemmer. Hvert medlem får 2 kort, og dette skal da ligge godt synlig i bilen når den står parkert i båthavna.

Kortene skal leveres tilbake til styret, når båtplassen selges og medlemskapet opphører.

Erstatningskort koster kr. 50 pr. kort.