Full venteliste

Venteliste på kjøp av båtplass er nå full. Antall er maks 50. Dersom du har fått tilbud om båtplass og takker nei, fjernes du fra listen. Du beholder ikke din plassering ved ny søknad. Gebyr for venteliste er kr 500,-. Dette må betales for hver søknad.

Styremøte 2020

Styremøtet for 2020 er utsatt på ubestemt tid inntil situasjonen rundt korona-viruset. Vi følger myndighetenes oppfordringer og regler. Vi kommer tilbake med oppdateringer når vi vet at møtet er forsvarlig å gjennomføre.